Zabezpieczenie przed suszą

Z Encyklopedia Nowoczesnego Survivalu
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Niniejsza strona opisuje przygotowania mające na celu zabezpieczenie przed suszą, czy w zasadzie zabezpieczenie przed skutkami suszy. Susza jest zjawiskiem trudnym do przewidzenia, a potencjalnie wywołującym duże skutki, zależnie od obszaru, na jakim wystąpi.

Ubezpieczenie

Rolnicy i inne osoby, których zarobek jest uzależniony od pogody, powinny ubezpieczyć swoje uprawy od skutków suszy.

Krótkoterminowe skutki suszy

Brak wody

Krótkoterminowe skutki suszy obejmują w szczególności brak lub utrudnienia w dostawach wody. Przykładowo, można spodziewać się zakazów wykorzystywania wody do podlewania ogródków i trawników, oraz mycia samochodów. W szczególnych przypadkach, woda może w ogóle nie być dostępna.

W celu zabezpieczenia się przed tymi skutkami, konieczne jest posiadanie zapasu wody oraz własnego źródła wody (studnia, system do magazynowania wody deszczowej). Korzystne jest na przykład posiadanie dużego stawu na działce, z którego w razie potrzeby można czerpać wodę do podlewania.

Doskonałym zapasem wody nadającej się do celów gospodarczych (a w niektórych przypadkach -- także do picia) jest przydomowy basen.

Wyłączenia prądu

Niski poziom wód w rzekach może oznaczać problemy z chłodzeniem bloków energetycznych, a zatem produkcję mniejszych ilości energii elektrycznej, albo nawet wyłączenia całych bloków (patrz awaria zasilania).

Jednocześnie, susza zazwyczaj występuje jednocześnie z upałami, przez co zwiększa się zapotrzebowanie na energię elektryczną do zasilania klimatyzacji.

Więcej na temat przygotowań na brak prądu znajduje się w artykule Zapasy na brak prądu.

Długoterminowe skutki suszy

Susza spowoduje zmniejszenie plonów, co może przełożyć się na wzrost cen żywności. Z tego względu korzystne jest posiadanie zapasu żywności, ale także produkcja jej we własnym zakresie.

Susza może mieć negatywny wpływ na wiele działów gospodarki, nie tylko związanych bezpośrednio z produkcją rolną i wytwarzaniem żywności. Osoby pracujące w takich zakładach powinny zwracać szczególną uwagę na zabezpieczenie finansowe.

Zabezpieczenie przed suszą w małej skali (pojedynczego gospodarstwa)

W skali pojedynczego gospodarstwa zabezpieczenie się przed długotrwałą (kilkuletnią) suszą jest praktycznie niemożliwe. Warto jednak podjąć niektóre z wymienionych poniżej działań:

  • przestawić produkcję na plony wymagające mniejszej ilości wody,
  • utrudniać odpływ wody deszczowej z powierzchni rolnej, np. prowadząc orkę w poprzek stoku na pochyłych działkach, lub wznosząc tzw. swale (rowy wykopane na poziomych warstwicach), w których woda będzie wsiąkać, zamiast spływać w dół [1],
  • gromadzić deszczówkę ze wszystkich dachów (w beczkach lub podziemnych zbiornikach, aby można ją było przechować przez okres zimy), oraz wybetonowanych powierzchni (np. do wykopanych rowów, w których będzie powoli wsiąkać),
  • stosować przydomową oczyszczalnię ścieków zamiast szamba lub podłączania się do kanalizacji, aby zużyta woda pozostawała w obrębie własnej działki.

Powyższe działania częściowo są w stanie zmniejszyć ryzyko powodzi, przyczyniając się do zmniejszenia ilości wody, która wskutek deszczu spływa do strumieni i zasila wzbierające rzeki.

Zabezpieczenie przed suszą w skali kraju

  1. Retencja
  2. Wstrzymanie osuszania bagien i mokradeł
  3. Wspieranie oszczędzania wody

Źródła

  1. Permakultura a woda cz. 2, artykuł Wojciecha Majdy opublikowany 11.10.2009 r. na blogu permakulturnik.blogspot.com, dostęp w dn. 20.06.2019 r.