Wybuch broni jądrowej

Z Encyklopedia Nowoczesnego Survivalu
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wybuch broni jądrowej to eksplozja wyzwalająca intensywne światło i ciepło, niszczącą falę uderzeniową, oraz rozprzestrzeniająca materiał radioaktywny, który może skazić powietrze, wodę i powierzchnięgruntu na dużym obszarze.

Broń jądrowa przenoszona może być przez międzykontynentalny pocisk balistyczny, albo w formie małego urządzenia przenoszonego przez jedną osobę.

Zagrożenia związane z wybuchem (użyciem) broni jądrowej[edytuj]

Niebezpieczeństwo użycia broni jądrowej na terenie Polski jest uważane za nieduże, jednakże nie można go wykluczyć, także dlatego, że terroryzm ze swej natury jest nieprzewidywalny.

Potencjalne cele użycia broni jądrowej mogą obejmować:

 • bazy wojskowe,
 • centra administracyjne, ośrodki władzy, urzędy,
 • centra przemysłowe, naukowe (badawcze) i finansowe,
 • rafinerie, elektrownie, zakłady chemiczne,
 • duże lotniska i porty.

Z punktu widzenia zabezpieczenia się przed promieniowaniem i opadem radioaktywnym kluczowe są trzy czynniki: odległość, bariera pochłaniająca promieniowanie oraz czas.

Odległość -- im większa odległość między tobą a źródłem promieniowania, tym lepiej. Pomieszczenia znajdujące się pod ziemią, jak piwnica w domu lub budynku biurowym, zapewnia większą ochronę przed promieniowaniem, niż pierwsze piętro budynku (zakładając, że źródłem promieniowania jest opad radioaktywny na dachu).

Bariera pochłaniająca promieniowanie -- im cięższy i gęstszy materiał -- grube ściany, beton, cegła, grunt -- pomiędzy tobą a źródłem promieniowania, tym lepiej.

Czas -- promieniowanie zmniejsza się dość szybko wraz z upływem czasu, a więc po jakimś czasie możliwe będzie bezpieczne opuszczenie schronienia. Opad radioaktywny stanowi największe niebezpieczeństwo dla ludzi przez 2 tygodnie po wybuchu bomby jądrowej, po upływie ilość emitowanego przez niego promieniowania spada do 1% początkowych wartości.

Ochrona przed bronią jądrową[edytuj]

W celu ochrony przed skutkiem wybuchu jądrowego absolutnie konieczne jest znalezienie schronienia. Buduje się schrony dwóch rodzajów:

 • schrony przeciwatomowe, zapewniające ochronę przed falą uderzeniową, promieniowaniem w chwili wybuchu, ciepłem i pożarem (nie będące jednak w stanie ochronić przed bezpośrednim wybuchem bomby atomowej)
 • schrony przeciwradiacyjne, mające na celu ochronę przed promieniowaniem generowanym przez opad radioaktywny.

Pewną ochronę przed promieniowaniem zapewniają również inne zamknięte pomieszczenia, pod warunkiem, że są oddzielone od opadu radioaktywnego ścianami i dachem o grubości i gęstości odpowiedniej, by pochłonąć promieniowanie emitowane przez opad radioaktywny.

Należy pamiętać, że jakakolwiek ochrona, nawet tylko przez jakiś czas, jest lepsza, niż żadna.

Przygotowania przed wybuchem broni jądrowej[edytuj]

Poniższa lista działań może pomóc ochronić ciebie, rodzinę i twoją własność przed skutkami wybuchu jądrowego.

 • Zbuduj domowy zestaw przetrwania (np. 72-godzinny).
 • Przygotuj domowy plan na sytuacje kryzysowe.
 • Uzyskaj od władz informacje o tym, czy jakieś publiczne budynki w twojej okolicy zostały przeznaczone na lub posiadają schrony przeciwatomowe.
 • Jeśli w okolicy nie ma takich budynków, wykonaj listę potencjalnych schronień w pobliżu domu, miejsca pracy oraz szkoły, takie jak piwnice, przejścia podziemne, tunele, pozbawione okien wewnętrzne pomieszczenia na środkowych piętrach w wysokich budynkach.
 • Podczas okresów wzmożonego ryzyka użycia broni jądrowej zwiększ ilość zapasów na okres do 2 tygodni.

Działania w momencie użycia broni jądrowej[edytuj]

Poniższa lista zawiera informacje o działaniach, które należy podejmować już w momencie, gdy broń jądrowa została użyta lub ma zostać użyta.

 • Słuchaj oficjalnych informacji i wykonuj polecenia oraz zalecenia wydawane przez służby ratunkowe.
 • W razie wydania ostrzeżenia o ataku, udaj się jak najszybciej do schronienia, o ile to możliwe pod ziemią, a następnie pozostań tam do momentu, gdy dostaniesz polecenie jego opuszczenia.
 • Znajdź najbliższy budynek, najlepiej zbudowany z betonu lub cegieł, a następnie udaj się do środka w celu ochrony przed substancjami radioaktywnymi.
 • Jeśli jesteś w stanie w ciągu kilku minut przenieść się do lepszego schronienia, np. piwnicy lub wielopiętrowego budynku, zrób to natychmiast.
 • Przenieś się tak głęboko pod ziemię jak tylko to możliwe, albo jak najbliżej środka wysokiego budynku.
 • Promieniowanie jest wyjątkowo niebezpieczne zaraz po wybuchu bomby jądrowej, ale to zagrożenie szybko się zmniejsza.
 • Zaplanuj pozostanie w schronieniu na okres co najmniej 24 godzin, jeśli nie otrzymasz innych instrukcji.

Jeśli wybuch bomby atomowej zaskoczy cię na zewnątrz i nie będziesz w stanie natychmiast znaleźć schronienia, postępuj w poniższy sposób:

 • nie patrz na wybuch, bo może cię on oślepić,
 • schowaj się za czymkolwiek, co może ochronić cię przed falą uderzeniową, która może dotrzeć po kilkunastu lub kilkudziesięciu sekundach,
 • leż płasko, zakrywając głowę,
 • znajdź schronienie tak szybko, jak to możliwe, nawet jeśli znajdujesz się daleko od miejsca wybuchu bomby, bo opad radioaktywny może być przenoszony przez wiatr na odległość setek kilometrów,
 • jeśli w czasie lub po wybuchu znajdowałeś się na zewnątrz budynku, umyj się jak najszybciej i zmień ubranie, by usunąć cząstki radioaktywne, które mogły osiąść na ubraniu, ciele lub włosach -- usunięcie wierzchniej warstwy ubioru może usunąć nawet 90% substancji radioaktywnych,
 • jeśli to możliwe, zapakuj ubrania do szczelnego pojemnika lub torby i umieść je jak najdalej od ludzi i zwierząt,
 • umyj się z użyciem dużej ilości wody i mydła, by usunąć materiał radioaktywny, nie trzyj i nie drap skóry,
 • umyj włosy szamponem lub wodą z mydłem, nie używając odżywki, która utrudni wypłukiwanie cząstek radioaktywnych,
 • delikatnie wydmuchaj nos, wytrzyj mokrą ściereczką powieki i rzęsy oraz uszy,
 • jeśli nie możesz się wykąpać, oczyść skórę, która nie była zasłonięta ubraniem, z pomocą mokrej ściereczki.

Po wybuchu broni jądrowej[edytuj]

Osoby znajdujące się na większości obszarów mogących zostać dotkniętych skutkami bomby jądrowej mogą po kilku dniach otrzymać zgodę na opuszczenie schronu, oraz, jeśli to niezbędne, na ewakuację na obszary niezagrożone. Najintensywniejszy opad radioaktywny będzie znajdować się tam, gdzie w chwili wybuchu oraz zaraz po nim skierował go wiatr. Na tych obszarach o największym promieniowaniu pozostanie w schronach może być konieczne nawet przez okres miesiąca.

Powrót do domu[edytuj]

W czasie powrotnej podróży do domu:

 • nasłuchuj radia i telewizji w poszukiwaniu informacji o sposobie postępowania oraz obszarach i miejscach, których należy unikać,
 • unikaj obszarów zniszczonych, oraz oznaczonych jako niebezpieczne.

Źródła[edytuj]

Nuclear Blast