Ważne dokumenty

Z Encyklopedia Nowoczesnego Survivalu
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Ważne dokumenty to różnego rodzaju papierowe dokumenty, które mogą być niezbędne lub nawet tylko przydatne do odtworzenia życia po jakimś kataklizmie, np. pożarze.

Zaleca się przechowywać co najmniej jedną kopię takich dokumentów w bezpiecznym miejscu, zabezpieczone przed zniszczeniem.

Do dokumentów tych należą m.in.:

 • dowody tożsamości -- paszporty, dowody osobiste, prawa jazdy,
 • akty notarialne własności nieruchomości, przejęcia spadków, itd.,
 • umowy niewymagające aktu notarialnego (umowa o pracę, wynajem mieszkania, sprzedaż samochodu),
 • akty stanu cywilnego — urodzenia, zgonu, małżeństwa,
 • dokumenty ubezpieczeniowe, w szczególności potwierdzające ubezpieczenia domu/mieszkania, ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia zdrowotnego,
 • dokumenty bankowe, np. potwierdzenia założenia konta i wyciągi z niego,
 • zeznania podatkowe i potwierdzenia zapłaty podatku dochodowego, od spadku, od czynności cywilno-prawnych,
 • potwierdzenia zapłaty składek ZUS, KRUS, itd.,
 • pozwolenie na broń i pozostałe dokumenty poświadczające legalność posiadanej broni (np. faktury lub umowy kupna),
 • dokumenty pojazdu – dowód rejestracyjny, ubezpieczenie, karta pojazdu, umowa zakupu,
 • dyplomy ukończenia szkół, świadectwa pracy.

Dokumenty te powinny wchodzić w skład zestawu ewakuacyjnego, na przykład w formie skanów.