Wybuch broni jądrowej

Z Encyklopedia Nowoczesnego Survivalu
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Wybuch broni jądrowej to eksplozja wyzwalająca intensywne światło i ciepło, niszczącą falę uderzeniową, oraz rozprzestrzeniająca materiał radioaktywny, który może skazić powietrze, wodę i powierzchnięgruntu na dużym obszarze.

Broń jądrowa przenoszona może być przez międzykontynentalny pocisk balistyczny, albo w formie małego urządzenia przenoszonego przez jedną osobę.

Spis treści

[edytuj] Zagrożenia związane z wybuchem (użyciem) broni jądrowej

Niebezpieczeństwo użycia broni jądrowej na terenie Polski jest uważane za nieduże, jednakże nie można go wykluczyć, także dlatego, że terroryzm ze swej natury jest nieprzewidywalny.

Potencjalne cele użycia broni jądrowej mogą obejmować:

Z punktu widzenia zabezpieczenia się przed promieniowaniem i opadem radioaktywnym kluczowe są trzy czynniki: odległość, bariera pochłaniająca promieniowanie oraz czas.

Odległość -- im większa odległość między tobą a źródłem promieniowania, tym lepiej. Pomieszczenia znajdujące się pod ziemią, jak piwnica w domu lub budynku biurowym, zapewnia większą ochronę przed promieniowaniem, niż pierwsze piętro budynku (zakładając, że źródłem promieniowania jest opad radioaktywny na dachu).

Bariera pochłaniająca promieniowanie -- im cięższy i gęstszy materiał -- grube ściany, beton, cegła, grunt -- pomiędzy tobą a źródłem promieniowania, tym lepiej.

Czas -- promieniowanie zmniejsza się dość szybko wraz z upływem czasu, a więc po jakimś czasie możliwe będzie bezpieczne opuszczenie schronienia. Opad radioaktywny stanowi największe niebezpieczeństwo dla ludzi przez 2 tygodnie po wybuchu bomby jądrowej, po upływie ilość emitowanego przez niego promieniowania spada do 1% początkowych wartości.

[edytuj] Ochrona przed bronią jądrową

W celu ochrony przed skutkiem wybuchu jądrowego absolutnie konieczne jest znalezienie schronienia. Buduje się schrony dwóch rodzajów:

Pewną ochronę przed promieniowaniem zapewniają również inne zamknięte pomieszczenia, pod warunkiem, że są oddzielone od opadu radioaktywnego ścianami i dachem o grubości i gęstości odpowiedniej, by pochłonąć promieniowanie emitowane przez opad radioaktywny.

Należy pamiętać, że jakakolwiek ochrona, nawet tylko przez jakiś czas, jest lepsza, niż żadna.

[edytuj] Przygotowania przed wybuchem broni jądrowej

Poniższa lista działań może pomóc ochronić ciebie, rodzinę i twoją własność przed skutkami wybuchu jądrowego.

[edytuj] Działania w momencie użycia broni jądrowej

Poniższa lista zawiera informacje o działaniach, które należy podejmować już w momencie, gdy broń jądrowa została użyta lub ma zostać użyta.

Jeśli wybuch bomby atomowej zaskoczy cię na zewnątrz i nie będziesz w stanie natychmiast znaleźć schronienia, postępuj w poniższy sposób:

[edytuj] Po wybuchu broni jądrowej

Osoby znajdujące się na większości obszarów mogących zostać dotkniętych skutkami bomby jądrowej mogą po kilku dniach otrzymać zgodę na opuszczenie schronu, oraz, jeśli to niezbędne, na ewakuację na obszary niezagrożone. Najintensywniejszy opad radioaktywny będzie znajdować się tam, gdzie w chwili wybuchu oraz zaraz po nim skierował go wiatr. Na tych obszarach o największym promieniowaniu pozostanie w schronach może być konieczne nawet przez okres miesiąca.

[edytuj] Powrót do domu

W czasie powrotnej podróży do domu:

[edytuj] Źródła

Nuclear Blast

Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia