Uzdatnianie wody pitnej

Z Encyklopedia Nowoczesnego Survivalu
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Uzdatnianie wody jest procesem, którego celem jest sprawienie, by woda z niepewnego (awaryjnego) źródła, np. rzeki lub skażonej studni, była bezpieczna do picia.

Woda zdatna do picia musi być pozbawiona zanieczyszczeń mechanicznych, biologicznych i chemicznych. Obecność tych zanieczyszczeń w wodzie może spowodować chorobę (np. dyzenteria (czerwonka)) i w ostateczności także śmierć. Nawet potencjalnie niegroźna w normalnych warunkach biegunka, spowodowana w terenie, potęguje odwodnienie i utrudnia przeżycie sytuacji kryzysowej.

Uważa się, że wiele katastroficznych zdarzeń, np. trzęsienia ziemi, powodzie i huragany, powodują większą liczbę ofiar pośrednio, właśnie uniemożliwiając zaopatrzenie ludzi w czystą, zdatną do picia wodę.

Spis treści

[edytuj] Metody uzdatniania wody

Nie ma jednej, idealnie skutecznej w każdej sytuacji metody uzdatniania wody. W wielu przypadkach, zależnie od obecnych w wodzie zanieczyszczeń (lub tego, jakich zanieczyszczeń się spodziewamy), należy stosować więcej, niż jedną metodę.

[edytuj] Filtrowanie wody z zanieczyszczeń mechanicznych

Celem tego procesu jest usunięcie z wody zanieczyszczeń mechanicznych, np. mułu, ale także radioaktywnych cząstek.

Odpowiedni filtr jest w stanie usunąć z wody także zanieczyszczenia biologiczne, np. bakterie i pierwotniaki.

[edytuj] Filtrowanie wody z zanieczyszczeń chemicznych

[edytuj] Neutralizacja zanieczyszczeń biologicznych (dezynfekcja wody)

Dezynfekcja wody polega na neutralizacji (zabiciu) drobnoustrojów chorobotwórczych znajdujących się w wodzie. Dostępnych jest kilka metod, m.in.:

[edytuj] Destylacja wody

Destylacja polega na przemianie wody w parę wodną a następnie jej ponownego skroplenia.

Tak wytworzona woda destylowana jest pozbawiona większości zanieczyszczeń, ale także związków mineralnych. Warto zwrócić uwagę, że niektóre substancje o temperaturze niższej, niż temperatura wrzenia wody, nie zostaną w procesie destylacji usunięte. Dotyczy to m.in. zanieczyszczeń produktami ropopochodnymi.

Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia