Odkażanie studni

Z Encyklopedia Nowoczesnego Survivalu
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Odkażanie i oczyszczanie studni to proces, który należy wykonać w kopanej lub wierconej studni w sytuacji, gdy zostanie ona skażona przez wodę powodziową (niosącą ze sobą np. padłe zwierzęta oraz zawartość przydomowych szamb i oczyszczalni ścieków). Każda sytuacja, w której studnia zostaje zalana przez wodę, jest powodem by uznać studnię za skażoną.

Zalanie studni przez wodę powoduje konieczność jej oczyszczenia i dezynfekcji. Awaryjnie można pić taką wodę, ale jedynie po jej uzdatnieniu do picia, a w szczególności zdezynfekowaniu.

Badanie studni pod kątem skażenia[edytuj]

Należy przyjąć, że po odpłynięciu fali powodziowej, woda w studniach oraz wszelkich powierzchniowych zbiornikach wodnych jest niezdatna do picia. Dla upewnienia się, że woda nadaje się do picia (że jest bezpieczna, tj. nie zawiera niebezpiecznych dla zdrowia zanieczyszczeń), należy wykonać jej laboratoryjne, wg sugestii Głównego Inspektora Sanitarnego co najmniej w zakresie poniższych parametrów[1]:

 • mikrobiologicznych:
  • Escherichia coli,
  • inne bakterie grupy coli,
  • enterokoki,
 • fizykochemicznych:
  • azotany,
  • azotyny,
  • chlorki,
  • żelazo,
  • mangan,
  • barwa,
  • mętność,
  • pH,
  • przewodność elektryczna,
  • zapach,
  • twardość,
  • utlenialność,
  • jon amonowy.

Odkażanie studni kopanej[edytuj]

Odkażanie studni kopanej wymaga jej oczyszczenia i dezynfekcji[1].

W celu oczyszczenia studni kopanej należy:

 1. usunąć ze studni całą wodę, nawet jeśli wlała się do niej jedynie niewielka ilość wody powodziowej,
 2. oczyścić cembrowinę, zabetonować ubytki, pęknięcia i szczeliny,
 3. oczyścić dno ze szlamu i ewentualnych nieczystości, na następnie usunąć z dna piasek do głębokości co najmniej kilkudziesięciu centymetrów,
 4. zastąpić usunięty piasek warstwą co najmniej 10 cm przemytego żwiru lub gruboziarnistego piasku,

W celu zdezynfekowania studni kopanej należy:

 1. zmierzyć głębokość wody w studni (przed jej usunięciem),
 2. na każdy metr głębokości studni wlać odpowiednią ilość monochloraminy, podchlorynu sodu albo wapna chlorowanego, w ilości przedstawionej poniżej,
 3. mieszaniną wiadra wody z dwiema łyżeczkami któregoś z powyższych środków, wyszorować całą cembrowinę studni,
 4. po wypompowaniu zanieczyszczonej wody ze studni, zaczekać na jej ponowne napełnienie,
 5. do wody w studni dodać środek dezynfekcyjny, uprzednio rozpuszczony w wiadrze z niewielką ilością wody,
 6. dokładnie i intensywnie wymieszać wodę w stidniu, np. tyczką albo lepiej poprzez nabieranie jej wiadrem i wlewanie z powrotem,
 7. odczekać 24 godziny,
 8. wybierać wodę ze studni i czekać na jej ponowne napełnienie, tak długo, aż czerpana woda pozbawiona będzie zapachu chloru.


Źródła[edytuj]

 1. 1,0 1,1 Informacje o zwalczaniu skutków intensywnych opadów, strona internetowa Głównego Inspektoratu Sanitarnego gis.gov.pl, dostęp w dn. 25.05.2019 r.